Waarom een nieuw onderwijsinitiatief?

‘Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is.’ 
 
Of het een quote is geweest van Einstein laten we even in het midden, maar dit is eigenlijk het huidige schoolsysteem in een notendop. Kinderen worden namelijk niet geprezen om wat ze heel goed kunnen, maar afgerekend op wat ze niet goed kunnen. Wij vinden dat dat anders kan. 

Een nieuw onderwijsinitiatief

Agora, omdat ieder kind talent heeft!

Talenten ontwikkelen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Met het opzetten van een nieuw schoolsysteem – naar voorbeeld van Agora in Amsterdam, Tilburg en andere landen – willen wij hier verandering in brengen. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen in hun kracht worden gezet en dat zij hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Dit is in het huidige systeem simpelweg niet het geval. Ondanks alle verschillen geeft het huidige onderwijs tot nu toe nog steeds iedereen hetzelfde programma en iedereen dezelfde uitleg op hetzelfde tempo met weinig differentiatie. Er is tevens geen ruimte voor eigen verantwoordelijkheid bij het leerproces.

Wij willen een onderwijsprogramma gericht op de zielsmissie van het kind.  Grote woorden, maar het geeft het kind (de leerling) de mogelijkheid om vanuit zichzelf de wereld tegemoet te treden en zijn/haar kwaliteiten in te zetten op een manier die bij hem of haar past. We doen dit door kinderen een eigen unieke leerroute te geven waarbij zij leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces. Ook zorgen wij voor zoveel mogelijk variatie in uitleg. Ieder kind (leerling) heeft immers een eigen manier om leerstof op te nemen. We zorgen voor differentiatie op niveau en tempo. Dit geeft de mogelijkheid de juiste hoeveelheid leerstof te verwerken die passend is.

Dit initiatief is ontstaan vanuit de reeds bestaande Agora scholen. Het wiel wordt dus niet opnieuw uitgevonden, maar zal een vergelijkbaar concept hebben zoals de reeds bestaande Agora scholen. We kunnen dus bouwen op 8 jaar ervaring vanuit het Nederlandse Agora onderwijs.

Nu al geïnteresseerd maar heb je nog meer vragen? Op ons tabblad werkwijze vind je meer gedetailleerde informatie.
Heb je na het lezen van deze informatie nog meer vragen? Na de zomervakantie organiseren wij wederom een informatiebijeenkomst via Zoom.
Je kunt je alvast opgeven via [email protected].
 

Locatie

Het is ons doel om deze nieuwe vorm van onderwijs aan te bieden in de regio Edam-Volendam. Omdat wij afhankelijk zijn van een ondersteunend bestuur en hun wensen op het gebied van onderwijs en het huidige onderwijs, staat de locatie nog niet vast. Als er iets wijzigt, is het onze intentie dat de locatie niet buiten een straal van 15 km valt vanaf Edam-Volendam. Al deze beslissingen hangen uiteraard ook af van uw deelname aan ons marktonderzoek. 

STEUN ONS! EN ZET JE HANDTEKENING IN ONS MARKTONDERZOEK!

Huidig traditioneel onderwijs


Ondanks alle verschillen in talenten geeft het huidige voortgezet onderwijs tot nu toe:

  • Iedereen hetzelfde programma


  • Iedereen dezelfde  uitleg


  • Iedereen hetzelfde tempo, weinig differentiatie (dus remming door de achterblijvers)


  • Geen eigen inbreng, dus geen eigen verantwoordelijkheid bij het leerproces 

Wat willen wij


Verschillen in talenten benutten:  • Een onderwijsprogramma gericht op de zielsmissie van het kind


  • Zoveel mogelijk variatie in uitleg


  • Differentiatie op niveau en tempo


  • Eigen verantwoordelijkheid nemen voor het leerprocesOnze missie
Ieder kind de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen: 

  • vanuit zijn eigen unieke talenten
  • in een bij hem of haar passend tempo
  • op weg naar een einddiploma
  • tot een volledig en compleet persoon die sterk in het leven staat en weet waar zijn/haar talenten en passies liggen


Hiervoor creëren we een omgeving:

  • waar kinderen zich kunnen ontwikkelen vanuit wie ze zijn
  • waar kinderen op eigen wijze, in eigen tempo kunnen groeien
  • met coaches die oog hebben voor hun talenten en hun valkuilen en  de kinderen stimuleren en indien nodig begrenzen 


Ervaring van de moeder van een Volendamse Agora studente

Hallo, ik ben Candy. Mijn jongste dochter zit nu in het tweede jaar van Agora Xplore in Amsterdam Noord. Een schoolvorm om te zoenen! 
Voor ons was de manier waarop kinderen leren in het Agora onderwijs de grote aantrekkingskracht. Zij krijgen kennis niet in hun hoofd geduwd met vaststaande programma’s, maar leren door middel van challenges die ze zelf bedenken. Dat is iets waar de kinderen, maar vooral ook de ouders aan moeten wennen. Beiden moeten in het begin ’ontscholen’, zogezegd. De eerste challenge waarmee Benthe thuiskwam was “Mam, ik ga dit jaar minstens 10 presentaties geven, want dat vind ik eng.” Ok, dacht ik, dat is een mooie challenge, maar wat leer je dan? (Ik was duidelijk nog lang niet ontschoold.) Het antwoord was natuurlijk simpel: voor 10 presentaties moet je ook 10 onderwerpen hebben waarover je informatie gaat opzoeken. Je leert ook meer over presentaties maken en je leert om jouw kennis over te dragen aan de groep waar je op dat moment voor staat. Iets later hoorde ik dat er ook presentaties in het Engels werden gedaan, omdat er een paar kinderen op school zitten die nog niet zo goed zijn in Nederlands.

Ondertussen spreekt Benthe veel beter Engels dan ik zelf op die leeftijd deed, simpelweg omdat ze met sommige kinderen op school Engels spreekt, en dat terwijl ze geen één les Engels heeft gehad volgens de manier die ons ouders bekend voorkomt. Langzaam maar zeker durfde ik het ’schoolse denken’ los te laten en begreep ik dat de kinderen op deze school echt wel heel veel leren, maar niet op de manier die we zo gewend zijn. 

Wat me ook al in het begin aantrok, is het idee dat de eerste jaren wordt gekeken waar de interesses en talenten van het kind liggen en dat daar dan een profiel uitkomt wat bij het kind past. Ze krijgen dus niet eerst alle vakken aangeboden, waaruit dan een schifting wordt gemaakt die afhankelijk kan zijn van de interesses van het kind, maar ook van andere factoren: “Voor scheikunde heb ik geen leuke docent, dus dat vak kies ik niet” of “Mijn vrienden kiezen allemaal profiel X en ik wil bij hun in de klas blijven, dus ik neem ook dat profiel”. 

De kinderen bij Agora onderwijs zitten door elkaar; er zijn geen VMBO, HAVO of VWO klassen, maar het zijn gemengde groepen met verschillende leeftijden. Zo inspireren ze elkaar, maar helpen ze elkaar ook. Een groep bestaat overigens uit ongeveer 15 kinderen en een vaste coach, die de gehele week aanwezig is. 

Als ouder ben je meer betrokken, want je kunt bijvoorbeeld een inspiratiesessie geven over je beroep of hobby. Op die manier worden kinderen weer geïnspireerd en kunnen zij bijvoorbeeld weer een nieuwe challenge maken. Of je helpt bij het maken van de eigen leerplek. De kinderen hebben namelijk geen standaard tafeltjes, maar mogen hun eigen werkplek zelf inrichten naar eigen ontwerp of creatie. Zo zijn er werkplekken die er uitzien als een vogelhuis of een stapelbed, maar sommigen kiezen ook voor een traditioneel tafeltje of bureau. 

Hoe je kind gedijt op school en waar hij of zij mee bezig is, hoor je tijdens de driehoeksgesprekken. Dit zou je kunnen vergelijken met een 10-minutengesprek, maar een driehoeksgesprek duurt ongeveer 45 minuten en in die tijd presenteert je kind aan jou waar hij of zij mee bezig is.

Wat het Agora onderwijs voor kinderen doet is dat zij vooral eerst zichzelf ontwikkelen. Vanuit daar komt er dan vanzelf een richting die bij het kind past en wordt er bijbehorend eindexamen gedaan. 

En hoe is het voor de kinderen? 
Als ik kijk naar Benthe denk ik dat zij geen betere keuze had kunnen maken. Ik heb een blij en gelukkig kind thuis, dat bovendien ook nog graag naar school gaat. Het mooiste voorbeeld van hoe Benthe zich voelt op school is wel dat ze in het eerste jaar al om 8 uur op school was en ergens rond zes uur pas weer thuis kwam. School is zo fijn en zo gezellig, dat ze veel eerder kwam dan nodig was en ook veel langer bleef hangen. Ondertussen is de pubertijd ingetreden en is ze een uurtje later op school, maar ze blijft nog altijd graag hangen. Benthe gaat na de zomervakantie haar derde Agora jaar in, iets waar ze naar uitkijkt. Ze mag dan immers nieuwe leerlingen begeleiden en ze van alles leren over de school.

Ons marktonderzoek

Wordt u blij van wat u leest? Om deze nieuwe school in de markt te zetten, hebben wij uw handtekening nodig. Zonder uw handtekening, weten we niet of er genoeg draagkracht is voor deze school. Zou u dus interesse hebben om uw kind op deze nieuwe school te plaatsen, doe dan mee aan de petitie. Vindt u dat meer mensen in uw omgeving van dit initiatief moeten afweten, deel dan deze website of petitie. (Dit is geen officiële inschrijving, en zal ook niet leiden tot verplichtingen).