Het doel en de ervaringen vanuit reeds bestaande Agora Voortgezet Onderwijs scholen

Onze afgestudeerden

 • Hebben een eigen model ontwikkeld van de wereld
 • Hebben een intrinsieke motivatie ontwikkeld
 • Staan sterk in hun gevoel en weten wat ze willen en niet willen
 • Zijn in staat betere keuzes te maken in vervolgtrajecten en/of banen 

                Dit geldt ook voor keuzes die van invloed zijn op anderen

 • Hebben respect voor mensen die andere keuzes maken
 • Zijn beter in staat om maatschappelijke problemen op te lossen


Ervaring van andere scholen tot nog toe

Vastgesteld is dat afgestudeerde leerlingen:

 • beter op de toekomst zijn voorbereid
 • gerichtere keuzes maken
 • minder in vervolgopleidingen shoppen
 • een betere leerhouding hebben
 • sneller leren
 • sneller een baan hebben


Stand van zaken Agora onderwijs

 • 4 lichtingen hebben inmiddels succesvol eindexamen gedaan
 • Prima eindexamenresultaten: meer leerlingen dan landelijk studeren af op een hoger niveau dan advies basisscholen
 • Leerlingen worden gevolgd in het vervolgonderwijs 
 • Er zijn inmiddels 18 Agorascholen in Nederland en 2 in Vlaanderen
 • Met 8 besturen in gesprek om nieuwe Agorascholen te starten
 • De meeste Agorascholen hebben lange wachtlijsten
 • Laatste onderwijsinspectie onderzoek op diverse Agorascholen: alles voldoende