Onze visie

Een onderwijsvorm waarin: ieder kind (leerling) zijn of haar eigen leerdoelen kiest op weg naar een diploma

Ieder kind (leerling) kiest de leerdoelen (uitdagingen of challenges genoemd)  aan de hand van de vijf Agora werelden:

  • De maatschappelijke wereld: onze cultuur en onze geschiedenis en ons economisch systeem.
  • Sociaal ethische wereld: ons moreel handelen, omgaan met elkaar .
  • Wetenschappelijke wereld: hoe zit de wereld in elkaar, denk aan natuurkunde, scheikunde en biologie.
  • Spirituele wereld: zingeving, denk aan religie en filosofie.
  • Artistieke wereld: kunst in alle vormen.


Zo leert een kind vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar een probleem of onderwerp.

Ieder kind (leerling) kan 

  • Naar eigen keuze een kennisgebied opbouwen.
  • Naar eigen keuze modules taal en wiskunde volgen.
  • Naar eigen keuze inspiratiesessies (zoals presentaties van anderen) volgen.
  • Naar eigen keuze workshops volgen.
  • Naar eigen keuze contacten zoeken met, buiten en bij ondernemers.

Aan het eind van de schooltijd heeft ieder kind een gedegen kennisbasis om een diploma te behalen. Ze hebben dan voldoende geleerd over zichzelf, hun verhouding tot de ander en de wereld en zijn daarmee goed voorbereid om verdere keuzes in het leven te maken, waaronder een vervolgopleiding. 

UITGANGSPUNTEN

Iedere leerling verwerft de juiste kennis van zijn/haar natuurlijke omgeving om hier met respect mee om te gaan.  

Denk hierbij aan het dorp, de stad maar ook aan de wijdere omgeving. 


Iedere leerling verwerft de nodige inzichten om op een respectvolle manier om te gaan met anderen. 


Iedere leerling krijgt de tools aangereikt om de eigen dromen te verwezenlijken. Dit betekent leren omgaan met doelen en plannen maken.

Iedere leerling krijgt de tools aangereikt om als zelfstandig (autonoom) persoon samen te leven met anderen. Ze leren waar ze voor staan, wat hun grenzen zijn en hoe ze communiceren.


Iedere leerling leert zijn/haar eigen gezondheidsprogramma samen te stellen. Zoals: welke voeding past bij mij en welk bewegingsprogramma heeft een positieve invloed op mijn functioneren.