Werkwijze

Het begrip Community is een centraal begrip. Leraren, leerlingen en ouders die elkaar kennen en samenwerken  

om te komen tot een gezamenlijk doel: de leerling een plezierige en betekenisvolle reis te laten maken naar volwassenheid: elkaar inspireren en uitdagen voor een optimale ontwikkeling. 

Iedere leerling is ingedeeld in een kleine coachgroep

 • Deze groep is een afspiegeling van alle lagen van de samenleving
 • Iedere ochtend worden de dagdoelen doorgenomen 
 • Iedere middag worden de dagresultaten doorgenomen
 • Iedere dag is er eens stiltemoment en een beweegmoment
 • De coach beoordeelt de leerresultaten en houdt een leerlingvolgsysteem bij
 • Eens in de drie maanden is er overleg met coach, kind en ouders over het leerproces en de resultaten

Leerlingen aan de slag

 • Iedere leerling is vrij om zijn of haar eigen leerweg te kiezen en samen te werken met gelijkgezinden. Leerlingen hebben hiermee de mogelijkheid ook samen te werken met andere leerjaren.
 • Er zijn geen toetsen, wel bestaat de mogelijkheid om voor sommige onderdelen met diagnostische toetsen te werken, zodat de leerling zichzelf kan beoordelen. Hierdoor ontwikkelt de leerling een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces.
 • Leerlingen kunnen presentaties (inspiratiesessies) geven aan andere groepen leerlingen. Naast kennisoverdracht en leren presenteren, is dit ook om anderen enthousiast te maken voor bepaalde onderwerpen.
 • Er is geen verplicht huiswerk. Het mag wel. Tevens is de mogelijkheid om eerder naar school te gaan of langer te blijven om een challenge (uitdaging) af te ronden.
 • Leerling houden ook zelf hun vorderingen bij (een eigen systeem). Denk hierbij aan doelen, planningen en wat afgerond en nog te doen is. Regelmatig is er overleg met de coach waarbij de twee volgsystemen naast elkaar gelegd worden.
 • Na maximaal 3 jaar is er een evaluatie van alle prestaties, waarna er een definitief niveau wordt besloten. Daarna wordt er specifieker toegewerkt naar een einddiploma. Voor zij instromers zal dit uiteraard eerder zijn. Leerling, coach en ouders leggen het einddoel (type vervolgonderwijs) vast.
 • Hierna kiest een leerling een vervolgtraject en werkt gericht naar een einddiploma om toegang te krijgen tot een vervolgopleiding.

                 Dit is een gepersonificeerd traject. 
                 De leerling kiest zoveel mogelijk zijn eigen leerweg: 
                 uitdagingen/modules/of traditioneel (colleges).

 • De leerling kiest zelf welke onderdelen afgesloten worden met een examen.

               Dit dient in overeenstemming te zijn met het gekozen vervolgonderwijs 
                en te voldoen aan de wettelijke eisen.

 
ROLLEN

Coach

Begeleidt zijn/haar leerlingen in hun leerdoelen
Beoordeelt de verrichtingen van zijn of haar leerlingen
Beoordeelt, als nodig, als deskundige de verrichtingen van leerlingen van andere coachgroepen

Ouders

Van ouders wordt een actieve rol verwacht in de educatie van hun kind.

Zij:

 • Komen periodiek bij elkaar tijdens community avonden, volgen waar hun kind mee bezig is en wat het leert
 • Geven inspiratiesessies (presentaties over kennis of werkzaamheden) of zijn op andere wijze betrokken bij inspiratiesessies
 • Zijn betrokken bij evaluatiemomenten gedurende het jaar
 • Kunnen betrokken zijn in werkgroepen
 • Kunnen betrokken zijn met workshops
 • Kunnen mini cursussen en of lezingen gratis volgen.Ondernemers / kunstenaars/muzikanten

 •  Zij worden gevraagd zich te verbinden met de school 
 •  Hiermee wordt een verbinding gelegd vanuit de school met de samenleving en het toekomstige werkveld van verschillende leerlingen
 • Zij geven workshops
 • Zij geven inspiratiesessies
 • Zij faciliteren korte stages
 • Zij begeleiden en beoordelen leerdoelen indien dit nodig is


Voor de leerling waarborgt dit een goede aansluiting met de maatschappij. En geeft bedrijven de mogelijkheid om in de toekomst goed en gemotiveerd personeel te vinden.